Protokół ze spotkania w związku z zagrożeniem koronawirusem, które odbyło się 9 marca 2020 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach ulica Czysta 1a od godziny 15:00.10.03.2020

Protokół ze spotkania w związku z zagrożeniem koronawirusem, które odbyło się 9 marca 2020 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach ulica Czysta 1a od godziny 15:00.

10.03.2020

nagranie
Protokół ze spotkania w związku z zagrożeniem koronawirusem, które odbyło się 
9 marca 2020 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach ulica Czysta 1a od godziny 15:00. 
 
W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut, radny Bronisław Balcerowski, radna Kamilla Grzelak, radna, radny Jacek Krzyżanowski, radna Lachowicz Karolina, radna Aleksandra Lubońska, radny Ruge Sławomir, radna Magdalena Sznajder, radna Maria Wolsztyńska, wójt Dariusz Fundator, zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak, II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski, sekretarz gminy Ewa Galicka, dyrektor Niepublicznego Przedszkola 4 Pory Roku Jagoda Suchocka, kierownik ŚDS w Cielu Michał Borkowski, inspektor Ryszard Gołąb, sołtys Kowalewski Roman, kierownika COEiS Patrycjusz Migawa, dyrektor Gminnego Żłobka w Łochowie Iwona Nowak, mł.asp. Wiesław Stachowiak, wicedyrektor 
SP w Łochowie Iwona Chłopecka, wicedyrektor SP w Przyłękach Emilia Mrozowicz, kierownik GOPS Bogusława Bajgot, dyrektor SP w Łochowie Mirosław Donarski, wicedyrektor SP w Białych Błotach Zdzisław Napora, prezes ZWiUK Grażyna Mączko, mieszkańcy. 
Nagranie ze spotkania stanowi załącznik do protokołu. 
Spotkanie otworzył przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz. Podkreślił, że spotkanie jest formalne, poinformował, że spotkanie nie może być transmitowane, gdyż nie jest to komisja, ani sesja, natomiast będzie nagrywane. Spotkanie zostało zwołane z uwagi na zagrożenie koronawirusem. Przewodniczący poprosił, aby wójt zabrał głos i zreferował zagadnienia, które zostały poruszone na potkaniu 06.03.2020r. 
Wójt poinformował, że dostał zaproszenie na spotkanie z wojewodą którego celem będzie przekazanie informacji i dokonanie wiążących w zakresie ustaleń obszarów objętych regulacjami przez ustawę 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz omówienie zakresu i sposobu działania jednostek samorządu terytorialnego w warunkach realizacji przyjętego planu działania w tym zakresie. W ubiegły piątek (06.03.2020 r.) odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele oświaty, przedstawiciel policji oraz przedstawiciele służb medycznych. Rozmowa dotyczyła omówienia sytuacji jaka panuje na terenach działań tych jednostek. Lekarze podkreślali, żeby mieszkańcy stosowali się do ogólnych zasad i w razie wątpliwości korzystali 
z „teleporad”. Jest to właściwe miejsce do zasięgania informacji na temat koronawirusa. Z ramienia Urzędu do komunikowania się z podległymi jednostkami jest Pan Ryszard Gołąb oraz Pani Karolina Swoboda, którzy dysponują całodobowym alarmowym numerem telefonu. Istotnym elementem, który przekazywany był to jest zachowanie czujności. W sytuacjach gdy odczuwamy objawy grypy nie należy tego bagatelizować, trzeba zachować szczególną ostrożność. Dyrektorzy placówek oświaty poinformowali, że nie brakuje środków czystości, mydła w płynie oraz środków aseptycznych 
do odkażania rąk. 
Głos zabrała II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski, który dopowiedział, że lekarze przestrzegają przed popadaniem w panikę. 
Przewodniczący Jacek Grzywacz przytoczył sprawę związaną z organizacją konkursu tańca, w którym miało uczestniczyć około 3 tysiące osób. Podjęto decyzję o odłożeniu w czasie tej imprezy zapobiegając ewentualnej panice. 
Wójt gminy Dariusz Fundator powiedział, że poszczególne jednostki oświatowe na bieżąco otrzymują i reagują na dyspozycje, które są od organów zwierzchnich wydawane. 
Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Henryk Sykut. Pytał czy jeśli widzimy osoby, które są chore należy zgłaszać te incydenty do służb. Wójt podkreślił, że należy się telefonicznie kontaktować 
z właściwymi placówkami (np. sanepid), które we właściwy sposób zareagują, nie należy przychodzić do przychodni. 
Radna Maria Wolsztyńska pyta czy odwołanie imprezy tanecznej jest spowodowane decyzją władz, czy niedopełnieniem formalności wynikających z organizacją imprez masowych? Radna pytała również czy we wszystkich placówkach oświatowych wychowawcy spotykają się z rodzicami i rozmawiają z nimi na temat koronawirusa i przekazują właściwe instrukcje? 
Kierownik COEiS Patrycjusz Migawa odpowiedział że odwołanie imprezy wynikało ze wspólnej decyzji organizatora i władz. Przytoczył również proces uzyskiwania zgód i ewentualnego odwoływania imprez przez wojewodę, który ma do tego prawo pomimo spełnienia przez organizatora wszystkich wymogów. 
Wicedyrektor SP w Przyłękach Emilia Mrozowicz przedstawiła sytuację panującą w szkole i sposoby komunikacji z rodzicami oraz dziećmi. 
Wicedyrektor SP w Łochowie Iwona Chłopecka poinformowała, że są przekazywane informacje 
iż osoby chore powinny pozostać w domach i nie narażać innych na infekcję. Szkolne pielęgniarki prowadzą pogadanki z uczniami na temat zachowania bezpieczeństwa i zasad higieny. 
Kierownik ŚDS w Cielu Michał Borkowski poinformował, że z racji charakteru placówki utrzymanie czystości jest standardem, natomiast obecna sytuacja spowodowała zintensyfikowanie działań mających utrzymanie higieny. 
Mieszkanka, która jest przedstawicielem grupy Senior+ zauważyła, że w świetlicy w Cielu jest zmywarka, natomiast w Zielonce nie ma tego urządzenia, co budzi pewien niepokój, ponieważ naczynia nie są właściwie zabezpieczone. Zwróciła również uwagę, że na jej ulicy mieszka lekarz i zadała pytanie czy osoby starsze mogłyby korzystać w takiej sytuacji z wizyt domowych? 
Przewodniczący rady Jacek Grzywacz podkreślił, że do kontaktów jest specjalna infolinia i nie słyszał o realizacji wizyt domowych. 
Radna Magdalena Sznajder również podkreśliła, że do kontaktu z potencjalnie zarażonymi osobami są wyznaczone specjalne służby. 
Przewodniczący rady Jacek Grzywacz zasugerował, że na przyszłość należałoby zaopatrzyć świetlicę zmywarkę, a w chwili obecnej myć naczynia tradycyjnie i ograniczać spotkania. 
Dyrektor SP w Łochowie Mirosław Donarski poinformował, że wrócił ze spotkania z wizytatorem kuratorium oświaty. Na spotkaniu zostały poruszone informacje dotyczące rekolekcji oraz wycieczek szkolnych. Zasugerowano aby rezygnować z wycieczek zagranicznych oraz ograniczyć wycieczki krajowe. Realizacja rekolekcji w szkołach nie powinna powodować komplikacji, ponieważ dzieci przebywają w tym samym gronie. Do końca tygodnia mają zostać dostarczone środki dezynfekujące do szkół. 
Radny Sławomir Ruge zadał pytanie Pani Grażynie Mączko Prezes ZWiUK. Czy są jakiekolwiek procedury w przypadku awarii wodociągów na podstawienie beczkowozu, aby zabezpieczyć mieszkańców w wodę w kontekście częstego mycia rąk? 
Prezes ZWiUK Grażyna Mączko powiedziała, że beczkowóz powinien być zgodnie z regulaminem dostarczony w ciągu 12 godzin zgodnie z regulaminem, ale ZWiUK nim nie dysponuje. Najbliższy beczkowóz jest w Bydgoszczy. Koszt beczkowozu to kilkaset tysięcy złotych. W nowej stacji jest przewidziana instalacja paczkowarki wody, jest ona lepsza od beczkowozu ponieważ uniknie się dezynfekowania zbiornika co trwa około 12h. Paczkowanie polega na napełnianiu wodą 5 litrowych worków foliowych. W sytuacjach zagrożenia liczy się 5 do 7 litrów wody na człowieka. 
Radna Maria Wolsztyńska zadała pytanie czy nie byłoby racjonalne zakup beczkowozu dla gminy, która ma 21 tys. mieszkańców? 
Prezes ZWiUK odpowiedziała, że byłoby to wyrzuceniem pieniędzy, gdzie lada moment za około 
30 dni będą rozpoczęte inwestycje związane z ujęciem wody. 
Wójt gminy odpowiedział, że awaria jest siłą wyższą. Najważniejsze jest działanie, które pozwoli na usunięcie awarii w ciągu 12h, należy zaprząc wszystkie środki aby uniknąć dostarczania wody beczkowozem. 
Prezes ZWiUK podkreśliła, że beczkowóz ma pojemność 6 metrów sześciennych, co w przypadku Białych Błot wypada poniżej 1 litra wody na mieszkańca. 
Radny Bronisław Balcerowski przytoczył sprawę związaną ze skażeniem wody w Łochowie, gdzie korzystano z plastikowych zbiorników umieszczonych na przyczepach, cała sytuacja trwała przez 4 dni. 
Prezes ZWiUK poinformowała, że gmina zostanie zaopatrzona w paczkowarkę wody wraz z realizacją inwestycji rozbudowy ujęcia w Cielu, co będzie trwało około 2,5 roku. 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zakończył spotkanie. 

Przewodniczący Rady Gminy
                  Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (10 marca 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (10 marca 2020, 16:12:04)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (18 marca 2020, 09:52:36)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 124