Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

wybrany kandydat: Sławomir Ruge, Łochowo 
uzasadnienie wyboru: stanowisko: Informatyk , współpraca z mediami

Komisja dokonała wyboru pana Sławomira Ruge.

Kandydat wykazał się doświadczeniem z zakresu informatyki oraz współpracy z mediami. Zdaniem komisji wystarczającym aby prawidłowo i sprawnie wykonywać powierzone zadania na stanowisku.Wytworzył: kadry (2 marca 2018)
Wprowadził: Andrzej Pasek (2 marca 2018, 15:57:03)stanowisko:

informatyka , współpraca z mediami

miejsce pracy: GMINA BIAŁE BŁOTA
termin składania dokumentów: 21 lutego 2018  24:00OGŁOSZENIE  nr   6     /2018
z dnia   06.02. 2018r.
WÓJT  GMINY  BIAŁE  BŁOTA
ogłasza nabór   na stanowisko informatyka , współpraca z mediami
 
OPIS STANOWISKA:
 
♦ Zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu Gminy Białe Błota stanowisko podlega bezpośrednio   Sekretarzowi  Gminy.
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
 
♦  Niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4) wykształcenie wyższe
5) niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
6) cieszący się nieposzlakowaną opinią.
7) prawo jazdy kat. B
 
♦  Dodatkowo pożądane:
Staż pracy w administracji publicznej minimum 3 lata
1)     Udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
2)     Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie:
umiejętność konfiguracji i instalacji systemów Windows,
umiejętność diagnozowania i usuwania podstawowych awarii sprzętów komputerowych,
zarządzanie siecią lokalną
znajomość zagadnień związanych z backup’em
umiejętność konfiguracji i administracji systemami operacyjnymi Microsoft Windows Server,
znajomość na poziomie średnim języka HTML
znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej, 
znajomość rozwiązań systemów wspomagania zarządzania dokumentacją
znajomość systemów CMS
znajomość centralnie zarządzanych rozwiązań antywirusowych
3)      Znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych,  Kodeksu postępowania  administracyjnego


OBOWIĄZKI :
 
Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności:
1.Aktualizacja  i redagowanie treści na stronie strony ww. Urzędu Gminy
2.Aktualizacja i nadzór nad redagowaniem umieszczanych treści w BIP  zgodnie z obowiązującym prawem.
3.Nadzór ,ewidencja  oraz  moderacja kont pocztowych Urzędu gminy Białe Błota.
4.Wyszukiwanie informacji w sieci Internet.
5.Przygotowywanie elektronicznych wzorów dokumentów okolicznościowych opracowywanych na poszczególnych stanowiskach w Urzędzie Gminy Białe Błota.
6.Opracowywanie elektronicznych formularzy związanych z prowadzonymi sprawami w Urzędzie Gminy Białe Błota.
7. Awaryjne usuwanie problemów związanych ze sprzętem komputerowym.
8.Doradzanie w przetargach przy wyborze sprzętu, tworzenie specyfikacji oraz pomoc w rozstrzyganiu przetargu.
8.Pomoc w informatyczna dla użytkowników Systemów Informatycznych w urzędzie.
9.Obsługa elektronicznego systemu korespondencji PROTON.
10. Kontakt z mediami polegający w szczególności na:
       - udzielaniu informacji oraz  opracowywaniu i kierowaniu do środków masowego
          przekazu :  uzupełnień, sprostowań, polemik, wyjaśnień w odniesieniu do informacji
          publikowanych w środkach masowego przekazu niezgodnych ze stanem faktycznym    
          lub zawierających błędną jego interpretację,  po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem
         Gminy Białe Błota
11.  Opracowywanie i udostępnianie informacji publicznych oraz innych informacji przeznaczonych do zamieszczenia na stronie podmiotowej Urzędu Gminy lub portalu internetowym gminy i przekazywanie tych informacji do publikacji w trybie ustalonym odrębnymi przepisami
 
 
Warunki pracy na stanowisku:


Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wójt Gminy Białe Błota informuje, że w miesiącu poprzedzającym  upublicznienie ogłoszenia o naborze, tut. urząd  nie osiągnął wskaźnika co najmniej 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Oferty zawierające:
list motywacyjny
życiorys zawodowy (CV) z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych”
kopie dokumentów poświadczających wykształcenie , kwalifikacje i staż pracy,
oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach    kwalifikacyjnych w pkt 1, 2, 3, 5, 6 
kandydat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności obowiązany jest dołączyć  kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
należy składać w terminie do dnia  20.02.2018 r. w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem „NABÓR  - STANOWISKO INFORMATYK  WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI”     pocztą lub osobiście w sekretariacie urzędu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Lucyna Dziamska (7 lutego 2018)
Opublikował: Marek Jakubowski (7 lutego 2018, 08:36:07)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (11 czerwca 2018, 13:24:38)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 529

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij