Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

wybrany kandydat: Henryk Sykut, Ciele 
uzasadnienie wyboru: Po przeprowadzonej rozmowie z kandydatem, który jako jedyny spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu z dnia 04 czerwca 2018 roku, komisja zdecydowała o zatrudnieniu pana Henryka Sykuta na stanowisku Głównego specjalisty w Urzędzie Gminy Białe Błota.
Kandydat wykazał się ogromną wiedzą zarówno z zakresu funkcjonowania samorządu jak i merytorycznego przygotowania do wykonywania zadań na wymienionym stanowisku. Wykazał się znajomością KPA , który stosował podczas wieloletniej pracy zawodowej, Gminy Białe Błota , której jest długoletnim mieszkańcem , przepisami ustawy o samorządzie terytorialnym ( radny trzech kadencji) , o systemie oświaty oraz o pomocy społecznej.
Kandydat rokuje należyte wykonywanie obowiązków głównego specjalisty.Wytworzył: Lucyna Dziamska (14 czerwca 2018)
Wprowadził: Andrzej Pasek (14 czerwca 2018, 14:11:28)stanowisko:

stanowisko urzędnicze głównego specjalisty

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 4 czerwca 2018  24:00OGŁOSZENIE  nr  14/2018  z dnia  25 maja   2018r. 
 

Z-ca Wójta    WYKONUJĄCY  ZADANIA  I  KOMPETENCJE
WÓJTA GMINY  BIAŁE BŁOTA  
NA PODSTAWIE ART.28g ust1. Pkt 5 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM 
 
ogłasza nabór   na stanowisko urzędnicze  głównego specjalisty 

 
OPIS  STANOWISKA: 
Zgodnie ze schematem  organizacyjnym  Urzędu Gminy Białe Błota stanowisko podlega bezpośrednio  Z-cy Wójta  Gminy
  
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE: 
 
1.obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa umyślne z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
4. wykształcenie: wyższe 
5. doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym zawartym :
    -  na podstawie stosunków pracy wymienionych w kodeksie pracy , lub
    -  zawartym  w oparciu o umowy cywilno-prawne, polegającym m.in. na kierowaniu grupą  
       co najmniej 50 pracowników w rozumieniu kodeksu pracy.
6. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r.,poz.1875 t.j.  ze zm)
7. znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty( Dz. U.2017r., poz.2198 t.j. ze zm)
8. znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
    administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
9. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2017r., poz.1769 t.j. ze zm.)
10. bardzo dobra znajomość Gminy Białe Błota
11. posiadanie następujących kompetencji: komunikacja,   rzetelność i terminowość,     
  samodzielność i inicjatywa,  wykorzystywanie wiedzy merytorycznej i
  współpraca z innymi.
12. umiejętność obsługi komputera
13. prawo jazdy kat. B
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE: 
 
- umiejętności negocjacyjne
- kreatywność
- umiejętność pracy pod presją czasu
- wysoka kultura osobista
 
 
OBOWIĄZKI: 
  
Do obowiązków na stanowisku w  należy w szczególności:
 
- nadzór nad żłobkami, przedszkolami oraz szkołami podstawowymi  na terenie
  Gminy Białe Błota,
- nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zakładem Aktywności 
  Zawodowej, Środowiskowym Domem Samopomocy,  Gminnym Centrum 
  Kultury,
- nadzór nad stanowiskiem ds. spraw społecznych i obsługi Gminnej Komisji  
  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- nadzór nad sprawami dot. petycji i skarg mieszkańców,
- współpraca z sołtysami,
- współpraca ze stowarzyszeniami, klubami i kołami działającymi na terenie 
  Gminy,
- udział w uroczystościach, zebraniach wiejskich, imprezach okolicznościowych,
 konferencjach itp. z udziałem organów gminy.


 
WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:
 
Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
  
Wójt Gminy Białe Błota informuje, że w miesiącu poprzedzającym  upublicznienie ogłoszenia o naborze, tut. urząd  nie osiągnął wskaźnika co najmniej 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Oferty zawierające:
list motywacyjny, życiorys zawodowy (CV) Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (    wzór do pobrania (33kB) word     ) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, o których mowa w pkt. 4,5,13 oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych, o których mowa w pkt 1,2,3,12 kandydat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności obowiązany jest dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
    
należy składać w terminie do dnia  4. 06. 2018 roku  w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem : „Nabór na stanowisko głównego specjalisty”   pocztą lub osobiście w  sekretariacie urzędu.
 
 
 
 
 

Wytworzył: kadry (25 maja 2018)
Opublikował: Marek Jakubowski (25 maja 2018, 09:54:35)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (14 czerwca 2018, 14:15:12)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1463

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij