Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

uzasadnienie wyboru: z przyczyn organizacyjnych


Wytworzył: kadry (31 stycznia 2019)
Wprowadził: Marek Jakubowski (11 lutego 2019, 12:45:51)stanowisko:

stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w ramach zastępstwa nieobecnego pracownika w Urzędzie Gminy Białe Błota

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 24 grudnia 2018  24:00 
OGŁOSZENIE  nr    25 /  2018
 z dnia  12 grudnia   2018r.
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA
 
 
Na podstawie art. 16 ust.1   ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. 2018.1260  z póź.zm.) Wójt Gminy Białe Błota
ogłasza  konkurs    na   stanowisko  urzędnicze  ds. ochrony środowiska  w ramach zastępstwa  nieobecnego  pracownika  w Urzędzie Gminy Białe Błota
 
 
OPIS  STANOWISKA: 
  
Zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu Gminy Białe Błota stanowisko podlega bezpośrednio Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska.
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE: 
 
 
 Obywatelstwo polskie, posiadanie  pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wykształcenie wyższe administracyjne lub  z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska Znajomość przepisów:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym,
            - ustawy z dnia  13 września 1996 r.  o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
            - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
            - ustawy  z dnia   27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
            - ustawy  z dnia 16 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody
            - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
        4. Prawo jazdy kat. B
        5.Nieposzlakowana opinia .
        6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE: 
 
1.  Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2.  Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie w zakresie MS Word, Excel;
3.  Staż pracy w administracji  samorządowej  minimum 1 rok,
 
 
 
OBOWIĄZKI:
1. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością wójta na terenie miejscowości: Łochowo, Łochowice, Lisi Ogon, Prądki, Przyłęki, Ciele, Zielonka i podejmowanie czynności prawnych w przypadkach stwierdzenia naruszeń ww. przepisów.
2. Nadzór nad sporządzaniem raportów, planów zakresu ochrony środowiska.
3.  Przygotowywanie planu do budżetu z zakresu objętego stanowiskiem pracy.
4. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
5. Nadzór nad utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej ( w tym grobów wojennych) oraz cmentarzy ewangelickich.
6. Opracowywanie programów ochrony środowiska.
8. Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
9. Nadzór nad utrzymaniem zieleni w gminie.
10. Nadzór nad formami ochrony przyrody w gminie.
11. Nadzór nad zabytkami w gminie.
12. Przygotowywanie dokumentów do ustanawiania stref ochronnych.
13. Podawanie do wiadomości publicznej zarządzeń Państwowego Lekarza Weterynarii w zakresie tymczasowych środków zmierzających do umiejscowienia choroby i nadzór nad ich wykonaniem.
14. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia, przygotowywanie programów zdrowotnych, współpraca z przychodniami na terenie Gminy.
15. Obsługa korespondencji oraz prowadzenie spraw w systemie PROTON.
 
WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:
Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Wójt Gminy Białe Błota informuje, że w miesiącu poprzedzającym  upublicznienie ogłoszenia o naborze, tut. urząd  nie osiągnął wskaźnika co najmniej 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Oferty zawierające:
List motywacyjny, Życiorys zawodowy (CV), Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą RODO ( wzór do pobrania), Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych w pkt. 2,4 Oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych  w pkt 1,3,5,6 Kandydat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności obowiązany jest dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (34kB) word    
należy składać w terminie do dnia  24 grudnia 2018 roku  w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem :  „Konkurs    na   stanowisko  urzędnicze  ds. ochrony środowiska  w ramach zastępstwa  nieobecnego  pracownika”   pocztą lub osobiście w  sekretariacie urzędu.
 
 
W kwestiach formalnych dotyczących składania ofert można kontaktować się z inspektor Lucyną  Dziamską , tel: 52/323-90-93
 

Wytworzył: kadry (12 grudnia 2018)
Opublikował: Marek Jakubowski (14 grudnia 2018, 07:01:53)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (11 lutego 2019, 12:45:52)
Zmieniono: z przyczyn organizacyjnych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 658

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij