Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2020

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2020 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)wybrany kandydat: Marta Jabłońska, Białe Błota 
uzasadnienie wyboru: Wybrana kandydatka spełniła wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu oraz wykazała się posiadaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku ds. gospodarki gruntami, melioracji i gospodarki wodnej.

stanowisko:

stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gruntami, melioracji i gospodarki wodnej

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 8 czerwca 2020  15:30

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)