Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2020

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2020 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 3 (z 3)uzasadnienie wyboru: W wyniku prowadzonego postępowania rekrutacyjnego Komisja informuje, że żaden z kandydatów nie spełnił wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze w stopniu gwarantującym prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu W związku z powyższym nie doszło do obsadzenia stanowiska.

stanowisko:

stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 26 października 2020  15:30

wybrany kandydat: Martyna Mielcarek, Szubin Wieś
Agata Bartz, Prądki
 
uzasadnienie wyboru: Wybrane kandydatki spełniły wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu oraz wykazały się posiadaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego.

stanowisko:

stanowisko urzędnicze do spraw zagospodarowania przestrzennego

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 26 października 2020  15:30

wybrany kandydat: Konrad Kaszuba, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrany kandydat w dniu 12.11.2020 roku zrezygnował z objęcia stanowiska.
W związku z powyższym nie doszło do obsadzenia na stanowisku Kierownika
Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska.

Wybrany kandydat spełnił wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu oraz wykazał się posiadaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

stanowisko:

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 19 października 2020  15:30

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 3 (z 3)