Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2020

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2020 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)wybrany kandydat: Andrzej Kempa, Zielonka 
uzasadnienie wyboru: Wybrany kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne wyszczególnione w ogłoszeniu oraz wykazał się posiadaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku inspektora nadzoru branży drogowej.

stanowisko:

inspektor nadzoru branży drogowej w Referacie Inwestycji

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 9 marca 2020  24:00

wybrany kandydat: Renata Niedźwiecka, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Wybrana kandydatka spełniła wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu oraz wykazała się posiadaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku ds. promocji.

stanowisko:

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. promocji

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 28 lutego 2020  24:00

wybrany kandydat: Kornelia Łukaszewska, Inowrocław 
uzasadnienie wyboru: Wybrana kandydatka spełniła wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu oraz wykazała się posiadaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

stanowisko:

nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 28 lutego 2020  24:00

wybrany kandydat: Beata Przywecka, Sadki 
uzasadnienie wyboru: Wybrana kandydatka spełniła wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu oraz wykazała się posiadaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego.

stanowisko:

nabór na stanowisko do spraw zagospodarowania przestrzennego

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 28 lutego 2020  12:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)