Przetargi aktualne z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Wypompowywanie, wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.74.2020.KZP
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 września 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)