Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2020

Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Świadczenie usług bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.14.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 26 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 1) Uzasadnienie faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) Uzasadnienie prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP, przy zastosowaniu art. 24aa UPZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2. czas przystąpienia do usuwania awarii wymagających natychmiastowej interwencji– 40% (pkt),  

zamówienie na:

UWAGA!!!! KOLEJNA!!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! Modernizacja oraz budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części:

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.68.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 17 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: W zakresie części 1 – modernizacja oświetlenia drogowego Ofertę nr 6 złożoną przez Konsorcjum w składzie: SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las ; Voltea Poland Sp. z o.o., ul. Bydgoska 19a, 86-065 Lisi Ogon, z ceną brutto 2 377 399,35 zł (słownie złotych: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć 35/100). W zakresie części 2 – budowa oświetlenia drogowego SP-INSTAL, ul. Długa 6 lok. 5, 95-100 Zgierz z ceną brutto 373 005,62 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięć 62/100).  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij