Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

ds. dróg w Referacie Dróg i Utrzymania PSZOK, w pełnym wymiarze czasu pracy
rejestr zmian informacji

Wybrany kandydat spełnił wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu oraz wykazał się posiadaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku ds. dróg.
Data: 2020-01-23 08:35:18
Autor: Marek Jakubowski
Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

powrót do informacji »