Uchwała nr RGK.0007.62.2019Rady Gminy Białe Błotaz dnia 16 kwietnia 2019w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli kompleksowej dotyczącej umorzeń podatków za rok 2018 rozpatrzonych przez Wójta Gminy Białe Błota. Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2019 poz. 506) i § 82 ust. 2 Statutu Gminy Białe Błota uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.62.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 16 kwietnia 2019


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli kompleksowej dotyczącej umorzeń podatków za rok 2018 rozpatrzonych przez Wójta Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2019 poz. 506) i § 82 ust. 2 Statutu Gminy Białe Błota uchwala się co następuje:


Uchwała Nr RGK.0007.62.2019 (424kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (26 kwietnia 2019, 10:27:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124