Uchwała nr RGK.0007.68.2019Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 kwietnia 2019w sprawie rozpatrzenia petycji BRG.1520.2.2019 dot. wykonania drogi asfaltowej na ulicy Sportowej w Lisim Ogonie.Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2019 poz. 506) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.68.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 kwietnia 2019


w sprawie rozpatrzenia petycji BRG.1520.2.2019 dot. wykonania drogi asfaltowej na ulicy Sportowej w Lisim Ogonie.

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2019 poz. 506) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK.0007.68.2019 (493kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (8 maja 2019, 10:48:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67