Uchwała nr RGK.0007.73.2019Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 kwietnia 2019w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior +" w Łochowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r, poz. 1508 ze zm.) w związku z ustanowieniem Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (t. j. M.P. z 2018r., poz. 228) Rada Gminy Białe Błota uchwala co następuję:

Uchwała nr RGK.0007.73.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 kwietnia 2019


w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior +" w Łochowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r, poz. 1508 ze zm.) w związku z ustanowieniem Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (t. j. M.P. z 2018r., poz. 228) Rada Gminy Białe Błota uchwala co następuję:


Uchwała Nr RGK.0007.73.2019 (790kB) pdf


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r.,  poz. 2790 z dnia 9.05.2019 r.  

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (8 maja 2019, 11:00:09)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (13 maja 2019, 09:48:36)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 121