Uchwała nr RGK.0007.81.2019Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 kwietnia 2019w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019- 2024.Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326), art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.81.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 kwietnia 2019


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019- 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326), art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK.0007.81.2019 (5177kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (8 maja 2019, 11:45:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182