Uchwała nr RGK.0007.131.2019Rady Gminy Białe Błota z dnia 2 września 2019w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.131.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 2 września 2019


w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.131.2019 (433kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (10 września 2019, 11:53:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73