Uchwała nr RGK.0007.14.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 3 marca 2020zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.14.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 3 marca 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.14.2020 (690kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (6 marca 2020, 09:28:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174