Uchwała nr RGK.0007.18.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 kwietnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.” Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506; zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.18.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 kwietnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.”

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506; zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.18.2020 (664kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (27 kwietnia 2020, 13:24:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108