Uchwała nr RGK.0007.21.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 maja 2020w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2020r. poz. 713) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r. poz. 833 z późn.zm. ), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.21.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 maja 2020


w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2020r. poz. 713) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r. poz. 833 z późn.zm. ), uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.21.2020 (1105kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2020 r.,  poz. 2780 z dnia 01.06.2020 r. 

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (29 maja 2020, 08:19:38)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (1 czerwca 2020, 13:58:02)
Zmieniono: Dodano pozycję i datę publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 48