Uchwała nr RGK.0007.22.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 maja 2020w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2019 - 2021" za rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 179 ust.1 ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821), w związku z Uchwałą Nr RGK.0007.7.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2019 - 2021 uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.22.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 maja 2020


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2019 - 2021" za rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 179 ust.1 ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821), w związku z Uchwałą Nr RGK.0007.7.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2019 - 2021 uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.22.2020 (3145kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (29 maja 2020, 08:22:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 39