Uchwała nr RGK.0007.23.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 maja 2020w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020.638) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz Koło Łowieckie nr 3 "Leśnik", Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.23.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 maja 2020


w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020.638) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz Koło Łowieckie nr 3 "Leśnik", Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.23.2020 (1703kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2020 r.,  poz. 2781 z dnia 01.06.2020 r. 

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (29 maja 2020, 08:25:02)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (1 czerwca 2020, 14:00:01)
Zmieniono: Dodano pozycję i datę publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 54