Uchwała nr RGK.0007.24.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 maja 2020w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego (Uchwała Nr 151/2020 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.24.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 maja 2020


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego (Uchwała Nr 151/2020 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r.) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.24.2020 (1860kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2020 r.,  poz. 2782 z dnia 01.06. 2020 r. 

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (29 maja 2020, 08:27:52)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (1 czerwca 2020, 14:02:30)
Zmieniono: Dodano pozycję i datę publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 62