Uchwała nr RGK.0007.25.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 maja 2020zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.25.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 maja 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), uchwala się co następuje:


RGK.0007.25.2020 (1566kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (29 maja 2020, 09:50:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49