Uchwała nr RGK.0007.27.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 maja 2020rozpatrzenia skargi Nr BRG. 1510.3.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. Na podstawie art. 18 b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.27.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 maja 2020


rozpatrzenia skargi Nr BRG. 1510.3.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.27.2020 (513kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (29 maja 2020, 09:57:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54