Uchwała nr RGK.0007.30.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 maja 2020zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wykonania wydatków w dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego za okres styczeń – maj 2019 r. w porównaniu do okresu styczeń – maj 2020 r. Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 713) i § 80 ust. 3 Statutu Gminy Białe Błota uchwalonego uchwałą Nr RGK.0007.183.2019 z dnia 26.11.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 6762 z 05.12.2019 r.) uchwala co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.30.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 maja 2020


zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wykonania wydatków w dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego za okres styczeń – maj 2019 r. w porównaniu do okresu styczeń – maj 2020 r.

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 713) i § 80 ust. 3 Statutu Gminy Białe Błota uchwalonego uchwałą Nr RGK.0007.183.2019 z dnia 26.11.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 6762 z 05.12.2019 r.) uchwala co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.30.2020 (440kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (29 maja 2020, 10:06:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76