Uchwała nr RGK.0007.31.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2020w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota wotum zaufania za 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.31.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 23 czerwca 2020


w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota wotum zaufania za 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.31.2020 (384kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (29 czerwca 2020, 09:11:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55