Uchwała nr RGK.0007.32.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2020w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za rok 2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) po zapoznaniu się z:

Uchwała nr RGK.0007.32.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 23 czerwca 2020


w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) po zapoznaniu się z:


Uchwała Nr RGK. 0007.32.2020 (810kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (29 czerwca 2020, 09:15:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63