Uchwała nr RGK.0007.33.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2020w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na okres od 01.07.2020 do 31.12.2023 r.” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późń. zm.).

Uchwała nr RGK.0007.33.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 23 czerwca 2020


w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na okres od 01.07.2020 do 31.12.2023 r.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późń. zm.).


Uchwała Nr RGK. 0007.33.2020 (9312kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (29 czerwca 2020, 09:20:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70