Uchwała nr RGK.0007.34.2020Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 czerwca 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 ) oraz art. 211, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ),

Uchwała nr RGK.0007.34.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 czerwca 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 ) oraz art. 211, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ),


Uchwała nr RGK.0007.34.2020 (14356kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Białe Błota
Opublikował: Łukasz Czyżewski (9 lipca 2020, 13:41:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60