Uchwała nr RGK.0007.42.2020Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 czerwca 2020zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Uchwała nr RGK.0007.42.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 czerwca 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)


Uchwała nr RGK.0007.42.2020 (422kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota.
Opublikował: Łukasz Czyżewski (9 lipca 2020, 14:16:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 44