Uchwała nr RGK.0007.44.2020Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 czerwca 2020w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.1.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Uchwała nr RGK.0007.44.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.1.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)


Uchwała nr RGK.0007.44.2020 (503kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota.
Opublikował: Łukasz Czyżewski (9 lipca 2020, 14:23:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162