Uchwała nr RGK.0007.45.2020Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 czerwca 2020w sprawie rozpatrzenia wniosku Nr BRG.1510.5.2020 w sprawie przywrócenia przez Radę Gminy Białe Błota sesji w trybie zwyczajnym i zaniechanie ograniczenia jawności działania samorządu, praw mieszkańców i wolności słowa.Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) w związku z art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Uchwała nr RGK.0007.45.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie rozpatrzenia wniosku Nr BRG.1510.5.2020 w sprawie przywrócenia przez Radę Gminy Białe Błota sesji w trybie zwyczajnym i zaniechanie ograniczenia jawności działania samorządu, praw mieszkańców i wolności słowa.

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) w związku z art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)


Uchwała nr RGK.0007.45.2020 (550kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota.
Opublikował: Łukasz Czyżewski (9 lipca 2020, 14:25:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155