Uchwała nr RGK.0007.46.2020Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 czerwca 2020w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.3.2020 w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne.Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870)

Uchwała nr RGK.0007.46.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.3.2020 w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne.

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870)


Uchwała nr RGK.0007.46.2020 (532kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota.
Opublikował: Łukasz Czyżewski (9 lipca 2020, 14:32:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151