Uchwała nr RGK.0007.49.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 sierpnia 2020w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Białe Błota Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 70 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.49.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 11 sierpnia 2020


w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 70 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.49.2020 (417kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (18 sierpnia 2020, 12:17:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110