Uchwała nr RGK.0007.50.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 sierpnia 2020w sprawie powołania Skarbnika Gminy Białe Błota. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 43 ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 68 § 1 i § 11 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.50.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 11 sierpnia 2020


w sprawie powołania Skarbnika Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 43 ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 68 § 1 i § 11 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.50.2020 (492kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (18 sierpnia 2020, 12:21:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164