Uchwała nr RGK.0007.52.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 sierpnia 2020w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białe Błota, w roku szkolnym 2020/2021. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Uchwała nr RGK.0007.52.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 11 sierpnia 2020


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białe Błota, w roku szkolnym 2020/2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)


Uchwała Nr RGK. 0007.52.2020 (667kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4066 z dnia 2020-08-20

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (18 sierpnia 2020, 12:33:16)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (20 sierpnia 2020, 12:53:01)
Zmieniono: Informacja o publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 138