Uchwała nr RGK.0007.53.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 sierpnia 2020w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zmianami ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.53.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 11 sierpnia 2020


w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zmianami ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Rada Gminy uchwala, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.53.2020 (2650kB) pdf
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2020 (2266kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4067 z dnia 2020-08-20

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (18 sierpnia 2020, 12:37:06)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (22 września 2020, 11:26:33)
Zmieniono: Dodano Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2020

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 157