Strona główna  >  Uchwały  >  2006

Uchwała nr III/9/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 12 grudnia 2006


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2007 rok oraz poboru tego podatku.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 6 ust.3, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412,) uchwala się, co następuje:


       Uchwała Nr III/9/2006

     Rady Gminy Białe Błota

     z dnia 12 grudnia 2006 r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2007 rok oraz poboru tego podatku.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)  oraz  art. 6 ust.3, art. 6b  ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412,) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Do celów obliczenia podatku rolnego za 2007 rok na obszarze Gminy Białe Błota

       obniżyć średnią cenę skupu żyta, ustaloną na podstawie odpowiedniego

       Komunikatu  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do kwoty 24,90zł

        za 1 dt (1 dt = 1 kwintal).

§ 2. 1.Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

        2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy

            Białe Błota, przy czym każdy sołtys jest inkasentem na terenie swojego

            sołectwa.

        3. Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości  4 % pobranego podatku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

       Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

    

                                                           Marek Sampławski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.969 ze zm.) podatek rolny  oblicza się w oparciu o średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 17 października 2006 r. opublikowanym w Monitorze Polskim  Nr 74, poz. 745 ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2006 roku, która wyniosła 35,52 zł za 1dt. Oznaczenie 1dt oznacza 1 decytonę i jest równowartością 1 kwintala (oznaczenie 1 q), czyli jednostki masy stosowanej w obrocie płodami rolnymi. „Decy” to dziesiąta część jednostki podstawowej. Ustawa o podatku rolnym nadal przy obliczeniu wysokości podatku rolnego odwołuje się do jednostki masy oznaczonej jako kwintal.

Dyspozycją wydaną w art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym rada gminy ma prawo obniżyć cenę skupu o której mowa wyżej na terenie działania tej rady do obliczania podatku rolnego na rok 2007.

Powyższa kwota stanowiąca  podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego za 2007 r. została obniżona o 30 %. Tak wyliczona stawka stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego oraz  dochodów własnych Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

    

Marek Sampławski

 


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2006, 07:37:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2180

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij