Uchwała nr RGK.0007.62.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 15 września 2020zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programów polityki zdrowotnej na lata 2020 - 2025. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 7 ust. 1 i art. 48 ust. 1 i ust.5, art. 48a ust.1, ust. 2 oraz art. 48aa ust. 5 oraz ust 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.62.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 15 września 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programów polityki zdrowotnej na lata 2020 - 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 7 ust. 1 i art. 48 ust. 1 i ust.5, art. 48a ust.1, ust. 2 oraz art. 48aa ust. 5 oraz ust 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.62.2020 (505kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (21 września 2020, 09:46:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110