Uchwała nr XXXIX/443/2009Rady Gminy Białe Błotaz dnia 26 listopada 2009zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 1 i art. 40, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/443/2009
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 listopada 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 1 i art. 40, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:


zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.pdf (20kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (9 grudnia 2009, 09:37:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1515