Uchwała nr XXXIX/444/2009Rady Gminy Białe Błotaz dnia 26 listopada 2009w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej StatutuNa podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze. zm.; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tj. Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.; z 1998 roku Dz. U. Nr 106, poz. 668; z 2001 roku Nr 129, poz. 1440; z 2002 roku Nr 113, poz. 984; z 2004 roku Nr 238, poz. 2390; z 2006 roku Nr 220, poz. 1600), art. 27, 28 ust. 1, 2, 3 i art. 29, art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku nr 13 poz. 123 ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr41, poz. 364; z 2003 roku Nr 162, poz. 1568; Nr 96, poz. 874; Nr 213, poz. 2081; 2004 roku Nr 11, poz. 96; Nr 261, poz. 2598; z 2005 roku Nr 131, poz. 1091; Nr 132, poz. 1111; z 2006 Nr 227, poz. 1658) w związku z art. 2 w/w ustawy o bibliotekach, uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXIX/444/2009
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 listopada 2009


w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze. zm.; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tj. Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.; z 1998 roku Dz. U. Nr 106, poz. 668; z 2001 roku Nr 129, poz. 1440; z 2002 roku Nr 113, poz. 984; z 2004 roku Nr 238, poz. 2390; z 2006 roku Nr 220, poz. 1600), art. 27, 28 ust. 1, 2, 3 i art. 29, art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku nr 13 poz. 123 ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr41, poz. 364; z 2003 roku Nr 162, poz. 1568; Nr 96, poz. 874; Nr 213, poz. 2081; 2004 roku Nr 11, poz. 96; Nr 261, poz. 2598; z 2005 roku Nr 131, poz. 1091; Nr 132, poz. 1111; z 2006 Nr 227, poz. 1658) w związku z art. 2 w/w ustawy o bibliotekach, uchwala co następuje:


treść uchwały (28kB) pdf

* zmieniona Uchwałami: Nr XLVIII/526/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2010 r. zm, Nr VI/43/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2011 r.,  RGK.0007.186.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (9 grudnia 2009, 09:38:59)

Ostatnia zmiana: Natalia Zielińska (28 października 2013, 13:56:06)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1484