Uchwała nr XL/448/2009Rady Gminy Białe Błotaz dnia 17 grudnia 2009w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami: z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) z 2008 r. Nr 209, poz.1316, z 2009 r. Nr 19, poz.100 i Nr 22, poz.120 uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/448/2009
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 17 grudnia 2009


w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami: z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) z 2008 r. Nr 209, poz.1316, z 2009 r. Nr 19, poz.100 i Nr 22, poz.120 uchwala się, co następuje:


w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organiz….pdf (44kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (30 grudnia 2009, 09:04:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2187