Uchwała nr XL/450/2009Rady Gminy Białe Błotaz dnia 17 grudnia 2009w sprawie nabycia nieruchomości gruntowychNa podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 ) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XL/450/2009
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 17 grudnia 2009


w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 ) uchwala się, co następuje :


w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.pdf (27kB) pdf

załącznik nr 1.jpg (602kB) jpg

załącznik nr 2.jpg (1173kB) jpg

załącznik nr 3.jpg (746kB) jpg

załącznik nr 4.jpg (344kB) jpg

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (30 grudnia 2009, 09:48:43)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (30 grudnia 2009, 10:25:42)
Zmieniono: aktyalizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1477