Uchwała nr XL/452/2009Rady Gminy Białe Błotaz dnia 17 grudnia 2009w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 752, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/452/2009
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 17 grudnia 2009


w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 752, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277), uchwala się, co następuje:


w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z ….pdf (52kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (30 grudnia 2009, 11:50:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1597