Uchwała nr XL/454/2009Rady Gminy Białe Błotaz dnia 17 grudnia 2009w sprawie rozpatrzenia skargi pani Marleny Witkowskiej - Rypiny Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 , poz.984, Nr 153 , poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r., Nr 49, poz. 509, z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r., Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/454/2009
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 17 grudnia 2009


w sprawie rozpatrzenia skargi pani Marleny Witkowskiej - Rypiny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 , poz.984, Nr 153 , poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r., Nr 49, poz. 509, z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r., Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, ) uchwala się, co następuje:


w sprawie rozpatrzenia skargi pani Marleny Witkowskiej Ryp….pdf (24kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (30 grudnia 2009, 11:54:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1501