Uchwała nr XLI/459/2009Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2009w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 ,poz.2104; Dz. U. z 2006r.Nr 45,poz. 319,Nr104, poz.708, Nr 187,poz.1381,Nr 170,poz.1217,poz.1218,Nr 249,poz.1832;Dz.U.z 2007 Nr.82,poz.560,Nr 88,poz.587,Nr.115 poz.791,Nr 140,poz.984,DZ.U. z 2008r Nr.180,poz 1112,Nr 209,poz 1317, Nr 216, poz. 1370,Nr 227,poz.1505 z 2009Nr 19,poz.100,Nr 62, poz. 504, Nr 752, poz. 619,Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/459/2009
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 ,poz.2104; Dz. U. z 2006r.Nr 45,poz. 319,Nr104, poz.708, Nr 187,poz.1381,Nr 170,poz.1217,poz.1218,Nr 249,poz.1832;Dz.U.z 2007 Nr.82,poz.560,Nr 88,poz.587,Nr.115 poz.791,Nr 140,poz.984,DZ.U. z 2008r Nr.180,poz 1112,Nr 209,poz 1317, Nr 216, poz. 1370,Nr 227,poz.1505 z 2009Nr 19,poz.100,Nr 62, poz. 504, Nr 752, poz. 619,Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277), uchwala się, co następuje:


w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 (32kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2010, 13:08:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1659