Uchwała nr RGK.0007.147.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2014w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.Na podstawie art. 21 ust. 1 w związku z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.147.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2014


w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.

Na podstawie art. 21 ust. 1 w związku z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014 -2018 w składzie:
1) Krzysztof Kocikowski - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej;
2) Krzysztof Kowalewski  - członek Komisji Skrutacyjnej;
3) Anna Zawidzka - członek Komisji Skrutacyjnej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


Uzasadnienie
Powołanie Komisji Skrutacyjnej jest niezbędne celem przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014 -2018.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (3 grudnia 2014, 08:48:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 716