Uchwała nr RGK.0007.151.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2014w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072)) oraz § 64 ust. 1 uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota ( Dz. Urz. z 2008 r. Nr 67, poz. 1116 ze zm. : z 2009 r. Nr 133, poz. 2384, z 2011 r. Nr 129, poz. 1109 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.151.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2014


w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.

Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072)) oraz § 64 ust. 1 uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota ( Dz. Urz. z 2008 r. Nr 67, poz. 1116 ze zm. : z 2009 r. Nr 133, poz. 2384, z 2011 r. Nr 129, poz. 1109 ) uchwala się, co następuje:§ 1. Powołuje się radnego Bronisława Balcerowskiego na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


Uzasadnienie
Zgodnie z § 64 ust. 1 uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota do kierowania pracami komisji Rada Gminy powołuje spośród członków komisji przewodniczącego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (3 grudnia 2014, 09:31:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 766