Strona główna  >  Uchwały  >  2016

Uchwała nr RGK.0007.19.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 marca 2016


w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota" na lata 2015-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zmianami: Dz. U. z 2015 poz. 1890) uchwala się co następuje:


§ 1.  Uchwala się oraz przyjmuje do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota” na lata 2015-2020 stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 3.  Traci moc Uchwała Nr RGK.0007.109.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015 r.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota


Maria Wolsztyńska


Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1977 r. „Prawo energetyczne” do zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy podejmowanie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.
W dniu 26.05.2015 r.  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, w odpowiedzi na złożony w dniu 19.05.2015 r. wniosek, na podstawie art. 48 w związku z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020”.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.05.2015 r. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020” uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo z dnia 19.06.2015r. nr WOO.410.193.2015.MD1.2 ) wraz z uzgodnieniem  możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z treścią art. 48 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po uprzednim uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy, Wójt Gminy Białe Błota podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020”.
Niniejsza uchwała jest konieczna z uwagi na wprowadzenie zmian w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota" na lata 2015-2020, zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota


Maria Wolsztyńska

Załącznik:
plik do pobrania (811kB) pdf

Uchwała zmieniona uchwała nr RGK.0007.38.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 r.

Opublikował: Magdalena Maison (3 marca 2016, 08:55:23)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (7 czerwca 2018, 12:27:24)
Zmieniono: aktualiz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 258

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij