Uchwała nr RGK.0007.138.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 grudnia 2016w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579), uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.138.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2016


w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579), uchwala się co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej ewidencyjnie nr 12/19 o pow. 0,0545 ha, położonej w Murowańcu, określonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.138.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2016 r.
plik do pobrania (73kB) pdf

Uzasadnienie
Wymieniona w uchwale działka stanowi  drogę wewnętrzną, niezbędną do obsługi komunikacyjnej przyległych terenów inwestycyjnych. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (29 grudnia 2016, 14:28:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234