Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr RGK.0007.121.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 sierpnia 2017


w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.15.2017 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935 ) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w sprawie zarzutów podniesionych w skardze, Rada Gminy Białe Błota uznaje skargę za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Białe Błota, zobowiązując go do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 

Uzasadnienie


Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17.08.2017 r. rozpatrywała skargę na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w przedmiocie uczestniczenia w godzinach pracy  przez kierownika GOPS i kierownika WTZ " Dąb" w charakterze publiczności w rozprawie, która odbyła się w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, mimo, że nie były stronami postępowania. Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi i wyjaśnieniami kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  stwierdziła, co następuje: 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została poinformowana o rozprawie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w formie listownej, z uwagi na fakt, że postępowanie zostało wszczęte na jej wniosek, w związku z nieprawidłowościami, które miały miejsce w jednostce jej podległej w latach poprzednich.
Kierownik  uczestniczyła w posiedzeniu jako osoba reprezentująca jednostkę.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Białe Błota uznaje skargę za bezzasadną. 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (6 września 2017, 08:24:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij