Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr RGK.0007.122.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 sierpnia 2017


w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.14.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935 ) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w sprawie zarzutów podniesionych w skardze, Rada Gminy Białe Błota uznaje skargę za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Białe Błota, zobowiązując go do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 

Uzasadnienie


Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17.08.2017 r. rozpatrywała skargę na działalność Wójta Gminy Białe Błota w przedmiocie niepowiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi lub przekazania jej zgodnie z właściwością. Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi i wyjaśnieniami Sekretarza Gminy  stwierdziła, co następuje: 
Sekretarz Gminy Białe Błota  pismem nr SG.0016.2.2017 z dnia 20 lutego 2017 r.  przekazała do Rady Gminy Białe Błota skargę na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach. W dniu 27 lutego 2017 r. drogą mailową do osoby skarżącej została wysłana informacja o przekazaniu  skargi według właściwości do Rady Gminy Białe Błota. Tego samego dnia przyszło potwierdzenie odczytania ww. informacji przez osobę wnosząca skargę.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Białe Błota uznaje skargę za bezzasadną. 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (6 września 2017, 08:26:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij